VENT CONTROLLER

במגוון דגמים קיימת מערכת אוורור Vent Controller לצורך זרימת אוויר בין הפנים לעדשות המשקפיים. המערכת מורכבת מפתחים במסגרת ובעדשות המשקפיים, זאת לצורך הפחתה של הצטברות אדים ושיפור חדות הראיה