תקנים ואישורים

קסדות Rudy Project מיוצרות בהתאם לתקני הבטיחות המחמירים ביותר. פיתוח התכונות ומאפייני הקסדות משתנה בהתאם לדרישות והסטנדרטים של המדינות בהן הן נמכרות. הקסדות עומדות בתקנים אירופאים ואמריקאים:

אירופה- European Directive 89/686 ECC ,EN 1078

ארה"ב/קנדה- CPSC 12.03