RX INSERT

Rudy Project  יצרה מתאמים (clip-on) אופטיים מיוחדים למשקפי השמש, אשר מורכבים בתוך מסגרת המשקפים, בצורה צמודה מאחורי עדשות השמש. המתאם מורכב בתוך המסגרת בצורה פשוטה וקלה מה שמאפשר שימוש ורסטילי גם למרכיבי עדשות מגע. פתרון ייחודי זה של Rudy Project  מושלם עבור ספורטאים כיוון שהוא מאפשר החלפת עדשות שמש לתנאי תאורה שונים ללא תלות במרכיב האופטי.

*קיים גם עבור גוגלס של סקי.