• מגיבות ומתכהות מהר יותר ב25%
  • טווח התכהות רחב יותר ב25%
  • פחות רגישות לטמפ’ קיצוניות ב20%