משקפיים

על מנת לעמוד בחזית הטכנולוגית רודי משקיעים במחקר ופיתוח ומשתמשים בטכנולוגיה מתקדמת לייצור המשקפיים.