משקפיים – טכנולוגיה עמוד פנימי

על מנת לעמוד בחזית הטכנולוגית רודי משקיעים במחקר ופיתוח ומשתמשים בטכנולוגיה וחומרים מתקדמים לייצור המשקפיים.