READERS

 840


מק"ט: 200/250/SP62B10NA06-150
Frame color: Black Matte
Lens color: Smoke Black +1.50 / 2.00 / 2.50

דגם PROPULSE

למסגרת עדשות SMOKE BLACK עם חלונית קריאה בחלקן התחתון של העדשות המאפשרת לקרא את הנתונים מהטלפון הנייד או ממחשבון הרכיבה בזמן הפעילות. חלונית קריאה בחוזק 1.50+

אפשרות בחירת חוזק למטה

 
נקה